Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Lleol

 

 

Mae’r byrddau iechyd lleol yn gyfrifol am gynllunio a darparu gwasanaethau'r GIG yn eu hardaloedd. Mae'r gwasanaethau iechyd hyn yn cynnwys gwasanaethau Deintyddol, Optegol, Fferylliaeth ac Iechyd Meddwl.


Maent hefyd yn gyfrifol am y canlynol:

  • Gwella canlyniadau iechyd corfforol a meddyliol
  • Hyrwyddo llesiant
  • Lleihau anghydraddoldebau iechyd ar draws eu poblogaeth
  • Comisiynu gwasanaethau gan sefydliadau eraill i ddiwallu anghenion eu trigolion